RACHMISTRZ

Biuro Rachunkowe

"Clara  non  sunt  interpretanda"

INFORMACJE DOTYCZĄCE

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ Lidia Matyskiewicz z siedzibą w Iławie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20/8. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres rachmistrz@fr.pl .lub dzwoniąc pod numer 89 649 22 00.

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem Umowy w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i ustawy  o rachunkowości.

3. Udostępnienie danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Urzędy Państwowe i Instytucje zgodnie z zawartą umową.

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. archiwizacji danych zgodnie z ustawami podatkowymi od dnia rozwiązania Umowy.

6. Przysługujące prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych

7. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W trakcie przetwarzania Państwa danych  nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.